O czym należy pamiętać sporządzając umowę sprzedaży samochodu?

Umowę sprzedaży samochodu warto sporządzić w formie pisemnej. Powinna zawierać przede
wszystkim:
1. Dane sprzedającego i kupującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
dowodu osobistego lub paszportu.
2. Opis sprzedawanego pojazdu: marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny,
numer VIN, przebieg, wyposażenie itp.
3. Cena sprzedaży: kwota, w jakiej sprzedawany jest samochód, a także ewentualne
uzgodnienia dotyczące formy płatności, np. ratalnie lub w całości, przelewem lub
gotówką.
4. Protokół zdawczo-odbiorczy: data i miejsce dokonania przekazania samochodu
kupującemu, a także szczegóły dotyczące dokumentacji, kluczyków, książki
serwisowej itp.
5. Oświadczenia stron: potwierdzenie, że samochód stanowi własność sprzedającego i
nie posiada żadnych obciążeń, a także ewentualne oświadczenia stron dotyczące stanu
technicznego pojazdu.
6. Postanowienia końcowe: informacje dotyczące ewentualnego sporu między stronami,
przypomnienie o obowiązku uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych, a
także podpisy sprzedającego i kupującego oraz data zawarcia umowy.
Każda ze stron powinna otrzymać swój egzemplarz umowy. Przed podpisaniem umowy warto
dokładnie przeczytać jej treść i w razie wątpliwości zasięgnąć porady prawnika. Podatek od
czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu umowy sprzedaży pojazdu ciąży na kupującym i
powinien być zapłacony w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Warto
umówić się ze sprzedającym na przeprowadzenie badania technicznego samochodu,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *