O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej zostało założone w Olsztynie w 2020 r. Organizacja zajmuje się m.in. prowadzeniem edukacji prawnej oraz pomocą prawną i obywatelską, prowadzeniem mediacji, w tym udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzeniem nieodpłatnych mediacji. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, placówkami edukacyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami pomocy społecznej. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest r.pr. dr Dawid Daniluk. W skład Rady Nadzorczej wchodzą r.pr. Wojciech Nakielski (Przewodniczący) oraz r.pr. dr Michał Gornowicz.