Na czym polega służebność przesyłu?

Zgodnie z art. 305 1 w związku z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomość można
obciążyć na rzecz przedsiębiorcy zamierzającego wybudować lub którego własność stanowią
urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii
elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które nie należą do części składowych
nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa., prawem polegającym na tym, że
przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie
z przeznaczeniem tych urządzeń.
Mówiąc prościej służebność przesyłu to umowa pomiędzy właścicielem
nieruchomości a przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem określonych mediów,
takich jak gaz, woda, prąd czy Internet. Umowa ta upoważnia przedsiębiorstwo do
przechodzenia przez nieruchomość, aby dostarczyć media do innych nieruchomości.
Dlaczego jest to ważne? Otóż, bez umów służebności przesyłu, przedsiębiorstwa zajmujące
się dostarczaniem mediów mogłyby mieć trudności z dostarczaniem swoich usług do różnych
nieruchomości. Na przykład, niektóre nieruchomości mogą znajdować się w miejscach, gdzie
dostarczenie mediów byłoby trudne lub niemożliwe bez przejścia przez inną nieruchomość.
Dlatego właśnie umowy służebności przesyłu są ważnym elementem funkcjonowania
infrastruktury i usług publicznych.
Właściciel nieruchomości zachowuje swoje prawo własności, ale musi zapewnić
dostęp przedsiębiorstwu do określonej części nieruchomości, która jest niezbędna do
przeprowadzenia przesyłu mediów. To oznacza, że właściciel nieruchomości nie może
blokować dostępu przedsiębiorstwa do swojej nieruchomości, jeśli umowa służebności
przesyłu została zawarta. Zazwyczaj umowa służebności przesyłu określa również warunki,
na jakich przedsiębiorstwo może korzystać z nieruchomości. Oznacza to, że przedsiębiorstwo
musi działać zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie i przestrzegać określonych
warunków.
Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności
przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, przedsiębiorca może
żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Właściciel nieruchomości może
żądać odszkodowania, które ma na celu zrekompensowanie właścicielowi nieruchomości
szkód majątkowych wynikających z ustanowienia ww. służebności.

Podsumowując, umowa służebności przesyłu jest ważnym elementem zapewnienia
dostępu do mediów dla wielu nieruchomości. Dzięki służebności przesyłu, przedsiębiorstwa
mogą korzystać z infrastruktury przesyłowej, takiej jak np. linie energetyczne czy gazociągi,
bez konieczności posiadania własnych gruntów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *