Czy można rozmawiać przez telefon przechodząc przez przejście dla pieszych?

Zgodnie z art. 14 pkt 8) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, zwanej
potocznie „kodeksem drogowym” zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia
elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub
torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla
pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na
jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Ustawodawca nie zabrania zatem korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez
przejście dla pieszych. Jednakże zgodnie z art. 14 ww. ustawy, piesi muszą zachować
szczególną ostrożność. Można to interpretować jako zasugerowanie, że piesi nie powinni być
rozproszeni podczas przechodzenia przez ulicę, a korzystanie z telefonu komórkowego
mogłoby być uważane za rozpraszające.
Mimo że nie ma bezpośredniego zakazu, używanie telefonu podczas przechodzenia przez
przejście dla pieszych jest niebezpieczne, ponieważ rozprasza uwagę od otoczenia i
potencjalnych zagrożeń. Zawsze warto zachować ostrożność i skupić się na swoim otoczeniu
podczas przechodzenia przez ulicę. Przechodząc przez przejście i rozmawiając przez telefon
należy obserwować jezdnię, aby nie narazić się na mandat. Powyższy przepis dotyczy
bowiem tylko określonego sposobu korzystania z telefonu, a nie całkowitego zakazu
korzystania z niego.
Na zakończenie warto też zwrócić uwagę na obowiązki jakie ciążą na kierowcy. Zgodnie z
art. 26 ust. 1 ww. ustawy kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest
obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na
niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i
ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to
przejście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *