Czy można przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych?

W wielu miejscach można spotkać ciągi pieszo-rowerowe lub ścieżki dla rowerów.
Przy niektórych przejściach dla pieszych funkcjonują równolegle oznaczone specjalnymi
znakami przejazdy dla rowerzystów. Jak sama nazwa wskazuje przejście dla pieszych służy
pieszym do przekraczania jezdni. Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym
jeżeli rowerzysta chce je przekroczyć jezdnię jest zobowiązany zejść z roweru i
przeprowadzić go przez przejście dla pieszych. Przejeżdżanie rowerem po pasach bez
zsiadania z siodełka jest niedozwolone i grozi mandatem karnym.
Jeżeli natomiast obok przejścia dla pieszych jest wydzielony i odpowiednio oznaczony
przejazd dla rowerzystów, rowerzysta nie jest zobligowany do zsiadania z roweru i może nim
przejechać. Przejazd dla rowerów jest usytuowany obok przejścia dla pieszych i występuje
najczęściej w miejscu skrzyżowania drogi rowerowej i jezdni. Trzeba jednak odnotować, że
poruszanie się po tego typu przejeździe nie zwalnia rowerzysty z obowiązku zachowania
szczególnej ostrożności i upewnienia się czy można bezpiecznie przejechać.
Należy również wskazać, że co do zasady przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym
zabraniają poruszania się rowerem po drodze dla pieszych (chodniku). Istnieją jednak wyjątki
od tego zakazu określone w art. 33 ust. 5 ww. ustawy. Zgodnie z przytoczonym przepisem
korzystanie z drogi dla pieszych przez rowerzystę jest dozwolone gdy:
1) rowerzysta opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością
większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych
i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr,
ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
Rowerzysta korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do
prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu
oraz nie utrudniać jego ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *