Czy można jeździć rowerem „bez trzymanki”?

Istnieje wiele powodów, dla których warto jeździć rowerem. Jazda na rowerze jest
doskonałym ćwiczeniem, które może poprawić kondycję fizyczną. W porównaniu z
samochodem, koszty związane z posiadaniem i utrzymaniem roweru są zazwyczaj znacznie
niższe. Nie trzeba płacić za paliwo, ubezpieczenie czy parking. Rower może być szybkim i
elastycznym środkiem transportu, szczególnie w obszarach miejskich, gdzie korki i
utrudnienia w ruchu drogowym mogą sprawić, że podróż samochodem zajmie dłużej. Rower
umożliwia także łatwiejsze ominięcie zakorkowanych obszarów i dotarcie w miejsca trudno
dostępne dla samochodów. Jazda na rowerze może być bardzo przyjemnym doświadczeniem,
pozwalając na odkrywanie nowych miejsc, relaks w kontakcie z naturą i radość z aktywności
fizycznej.
Trzeba jednak wiedzieć, że sposób kierowania rowerem jest określony w przepisach ustawy z
20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy rowerzysta
jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu
dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza
skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
Jazda rowerem bez trzymania kierownicy może znacznie obniżyć kontrolę nad rowerem i
zwiększyć ryzyko wypadku. Jest to niebezpieczne zarówno dla samego rowerzysty, jak i dla
innych uczestników ruchu drogowego, ponieważ może to prowadzić do niekontrolowanego
zjechania z drogi, kolizji z innymi użytkownikami drogi lub wypadku.
Zgodnie z ust. 3 niniejszego przepisu kierującemu rowerem zabrania się jazdy po jezdni obok
innego uczestnika ruchu. Wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem
obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom
ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kierującemu
rowerem zabrania się również jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz
nóg na pedałach lub podnóżkach. Powyższy sposób jazdy ma zapewnić kontrolę nad rowerem
i bezpieczeństwo rowerzyście oraz innym uczestnikom ruchu poruszającym się w przestrzeni
publicznej.

O ile jazda bez trzymania kierownicy może wydawać się atrakcyjna dla niektórych jako forma
zabawy lub sztuczki, należy jednak pamiętać, że ten styl jazdy jest zabroniony przepisami
ustawy prawo o ruchu drogowym i może narazić rowerzystę na ukaranie mandantem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *