Bójka a pobicie

Bójka a pobicie

Bójka i pobicie są określone w art. 158 kodeksu karnego. Pobicie może się przerodzić w bójkę a bójka w pobicie. Udział w nich to nie tylko zadawanie ciosów i bronienie się, ale także zachęcanie innych do ataku.

Bójka:

  • W bójce biorą udział co najmniej trzy osoby. Każda z nich atakuje i broni się
  • Jeżeli walczyłyby ze sobą tylko dwie osoby nie byłaby to bójka. Moglibyśmy mówić o naruszeniu nietykalności cielesnej, spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu, narażeniu człowieka na niebezpieczeństwo a w najgorszym przypadku nawet o zabójstwie.

Pobicie:

  • Przy pobiciu występuje więcej napastników niż broniących się (dwóch na jednego, ośmiu na pięciu itp.)
  • Ofiary pobicia nie atakują napastników, jak w bójce, a jedynie bronią się

W przypadku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia udział w bójce lub pobiciu jest zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Rozstrój zdrowia oznacza zakłócenie działania jednego z ludzkich układów, np. pokarmowego (biegunka), oddechowego (duszności) czy kostnego (zwichnięcie).

Gdyby efektem bójki lub pobicia były poważniejsze konsekwencje, kara będzie naturalnie wyższa. Pozbawienie wzroku (wybicie oka), słuchu, mowy (wyrwanie języka), zdolności płodzenia (zmiażdżenie jąder), spowodowanie ciężkiego kalectwa (konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim), choroby ciężkiej i nieuleczalnej lub długotrwałej albo realnie zagrażającej życiu (pęknięcie śledziony), trwałej choroby psychicznej (nerwica), całkowitej czy znacznej i trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia (urwanie ucha) albo zniekształcenia ciała są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Nie są to wszystkie przypadki, na które powinniśmy uważać. W razie spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu (czyli naruszenia czynności narządu ciała trwającego powyżej 7 dni), użycia broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu bójka i pobicie są zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Gdyby zaś konsekwencją była śmierć, musimy liczyć się z karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *