Autor: ddaniluk

Czy można oszukać kasę samoobsługową?

Czy można oszukać kasę samoobsługową? Coraz częściej można spotkać w sklepach kasy samoobsługowe. Zdarza się, że klienci zamieniają kody kreskowe droższych towarów z tańszymi, a następnie skanują je w ww. kasach w celu uzyskania niższej ceny towaru. Biorąc pod uwagę moralny charakter tego typu czynów, bez wątpienia należy uznać takie praktyki za nieuczciwe. Z punktu […]

Czy można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Zawarcie umowy na odległość oznacza, że umowa zostaje zawarta bez fizycznego kontaktu między stronami, które mogą być oddalone przestrzennie, na przykład poprzez Internet, telefon, pocztę czy inne środki służące do komunikowania się na odległość. Kluczowym elementem umowy na odległość jest brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy stronami podczas dokonywania transakcji. Zawarcie tego typu umowy różni się od […]

Ile może potrącić komornik w emerytury?

Wysokość potrąceń komorniczych z emerytury zależy od wielu czynników, takich jak wysokość emerytury, rodzaj zobowiązania, które powoduje potrącenie oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Co do zasady komornik może potrącić pewną część świadczenia w granicach określonych przepisami prawa. Zgodnie z treścią art. 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu […]

Procedura w sytuacji uznania przez organ w ramach autokontroli zasadności skargi w przedmiocie bezczynności w zakresie udzielenia informacji publicznej

W przypadku, gdy zostanie wywiedziona skarga do Sądu na bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji publicznej, organ, za pośrednictwem którego składana jest skarga, może w ramach autokontroli uznać jej zasadność. Jaka jest w takiej sytuacji dalsza procedura postępowania?  Po myśli art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: przekazanie akt i odpowiedzi na […]

Naruszenie dóbr osobistych w sytuacji emisji hałasów przez sąsiada

Emitowanie przez sąsiadów hałasu, który poziom przekracza przeciętną miarę, może stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci poczucia bezpieczeństwa, miru domowego, prawa do wypoczynku, dobrostanu, oraz sfery życia prywatnego, pod którą bez wątpienia kryje się potrzeba zachowania ciszy, spokoju, niezakłóconego posiadania miejsca, w którym koncentruje się swoje istotne sprawy życiowe i chroni swoją prywatność. Art. 23 […]

Arbitraż: Efektywne Rozstrzyganie Sporów Pozasądowych

Arbitraż jako jeden z alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, przybiera obecnie na popularności. Stanowi on skuteczne narzędzie umożliwiające stronom sporu uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. W niniejszym artykule pokażemy korzyści oraz kluczowe etapy arbitrażu. Czym właściwie jest arbitraż? To pozasądowa metoda rozstrzygania sporów, w której strony sporu zamiast skierowania sporu do sądu, decydują się na […]

Prawo dla podróżnych

Prawa podróżnych: wszystko, co musisz wiedzieć Podróżowanie to jedna z najbardziej ekscytujących aktywności, ale może się również okazać niezmiernie stresujące, zwłaszcza gdy podróżujący nie zna swoich praw. W Polsce istnieją określone przepisy i prawo, których zadaniem jest ochrona interesów podróżnego. W tym artykule omówimy te prawa i zasady, które pomogą cieszyć się bezpiecznym i komfortowym […]