Autor: ddaniluk

Czy można jeździć rowerem „bez trzymanki”?

Istnieje wiele powodów, dla których warto jeździć rowerem. Jazda na rowerze jest doskonałym ćwiczeniem, które może poprawić kondycję fizyczną. W porównaniu z samochodem, koszty związane z posiadaniem i utrzymaniem roweru są zazwyczaj znacznie niższe. Nie trzeba płacić za paliwo, ubezpieczenie czy parking. Rower może być szybkim i elastycznym środkiem transportu, szczególnie w obszarach miejskich, gdzie […]

Czym różni się kradzież od przywłaszczenia?

Kradzież i przywłaszczenie to dwa różne terminy opisujące różne działania w kontekście przestępstw przeciwko mieniu. Ww. pojęcia są często mylone. Przywłaszczenie cudzej rzeczy stanowi kradzież, ale można wyróżnić również osobne przestępstwo związane z zaborem mienia zwane przywłaszczeniem. Poniżej postaramy się wyjaśnić najistotniejsze różnice. W obu przypadkach mamy do czynienia z pozbawieniem właściciela władztwa nad rzeczą. […]

Czy można przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych?

W wielu miejscach można spotkać ciągi pieszo-rowerowe lub ścieżki dla rowerów. Przy niektórych przejściach dla pieszych funkcjonują równolegle oznaczone specjalnymi znakami przejazdy dla rowerzystów. Jak sama nazwa wskazuje przejście dla pieszych służy pieszym do przekraczania jezdni. Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym jeżeli rowerzysta chce je przekroczyć jezdnię jest zobowiązany zejść z roweru […]

Czy można jeździć z hakiem holowniczym?

Hak holowniczy zapewnia samochodowi wszechstronność, umożliwiając przewożenie różnych rodzajów ładunków w bezpieczny i efektywny sposób. Najczęściej hak holowniczy łączony jest z przyczepą. Zgodnie z art. 66 ust. 2 i 3 ustawy prawo o ruchu drogowym urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane […]

Czy można pozostawić samochód z włączonym silnikiem?

W celu odpowiedzi na przedstawione pytanie warto sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 t.j.) Zgodnie z art.  60 ust. 2 określającym zakazy używania pojazdu kierującemu zabrania się: 1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu; 2) używania pojazdu […]

Czy można spożywać alkohol w miejscu publicznym?

W artykule omawiane są kwestie związane z konsumpcją alkoholu w miejscach publicznych w Polsce. Wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy, coraz więcej osób korzysta z przestrzeni publicznej, co powoduje wzrost problemu spożywania alkoholu na ulicach, placach i w parkach. Chociaż alkohol jest legalnym produktem, państwo podejmuje działania mające na celu ograniczenie jego spożycia. Podstawę prawną nałożenia […]

Podstawowe zasady prawa wyborczego

Wybory to proces, w którym obywatele wybierają swoich przedstawicieli do różnych organów władzy, zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym. W demokratycznych państwach wybory są fundamentalnym mechanizmem wyrażania woli obywateli i wpływania na decyzje polityczne. Poprzez głosowanie, obywatele decydują, kto będzie ich reprezentował oraz jakie będą priorytety i kierunki polityki państwa czy też władzy samorządowej. […]

Czy tajność głosowania to obowiązek wyborcy?

Zasada tajności głosowania stanowi jedną z konstytucyjnych zasad prawa wyborczego realizowanych w związku z przeprowadzaniem wyborów we współczesnych państwach demokratycznych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konstytucja) gwarantuje realizację niniejszej zasady w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Sejmu RP, Senatu RP i organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe przepisy regulujące tryb przeprowadzania wyborów zawiera Kodeks Wyborczy (dalej KW, Kodeks)). Tajność nie […]

Czy można oszukać kasę samoobsługową?

Czy można oszukać kasę samoobsługową? Coraz częściej można spotkać w sklepach kasy samoobsługowe. Zdarza się, że klienci zamieniają kody kreskowe droższych towarów z tańszymi, a następnie skanują je w ww. kasach w celu uzyskania niższej ceny towaru. Biorąc pod uwagę moralny charakter tego typu czynów, bez wątpienia należy uznać takie praktyki za nieuczciwe. Z punktu […]